Taisyklės

1. Įžanga
1.1. Šios taisyklės galioja paslaugos "Valet Parking" rezervacijai, atliekamai svetainėje www.valetparking.lt.
1.2. Paslaugos teikėjas yra UAB „B2B Park“ (toliau Teikėjas) įm. k. 300561011, registracijos adresas Linkmenų g. 35A, Vilnius.
1.3. Visos paslaugų kainos nurodytos eurais, įskaitant PVM.
1.4. Kilus bet kokiems neaiškumams, prašome kreiptis el. paštu info@valetparking.lt arba telefonu +370 647 31105.

2. Rezervavimo, automobilio priėmimo/grąžinimo tvarka, rezervacijos atšaukimas.
2.1. Atlikus rezervaciją www.valetparking.lt tinklalapyje, rezervacija įsigalioja tada, kai į rezervacijos metu nurodytą el. pašto dėžutę atsiunčiamas laiškas su rezervacijos patvirtinimu.
2.2. Rezervacijoje nurodytu laiku Užsakovas pasitinkamas prie Tarptautinio Vilniaus oro uosto pastato.
2.3. Prieš pasirašant paslaugų teikimo sutartį ir priimant Užsakovo automobilį, paslaugos Teikėjas užfiksuoja automobilio ridą, degalų bako likutį, daro automobilio fotonuotraukas, fiksuodamas kėbulo pažeidimus (jei tokių yra).
2.4. Priimtas iš Užsakovo automobilis pastatomas į 24/7 saugomą aikštelę, esančią 5 km atstumu nuo oro uosto. Rezervacijos metu, Užsakovui nurodžius, paslaugos Teikėjas įsipareigoja fiksuoti visą automobilio judėjimą nuo priėmimo iš Užsakovo iki grąžinimo.
2.5. Grąžinant automobilį paslaugos Užsakovui, visa su automobilio transportavimu susijusi rida negali būti didesnė nei 15 km.
2.6. Keisti/atšaukti rezervaciją galima tik tada, kai lieka daugiau nei 24 valandos iki automobilio pastatymo datos/laiko. Visais kitais atvejais rezervacijos keisti/atšaukti negalima.

3. Paslaugos Teikėjo pareigos.
3.1. Paslaugos Teikėjas įsipareigoja užrakinti automobilį, pilnai uždaryti visus langus, įjungti vairo užrakinimo mechanizmą ir signalizaciją (jei tokia yra).
3.2. Atlyginti paslaugos Užsakovui žalą, padarytą jo automobiliui, jei tai įvyko dėl paslaugos Teikėjo kaltės automobilio transportavimo ir saugojimo laikotarpiu.

4. Paslaugos Užsakovo pareigos.
4.1. Tinkamam paslaugos suteikimui palikti paslaugos Teikėjui automobilio raktelius ir dokumentus.
4.2. Paslaugos Užsakovas įsipareigoja nepalikti automobilio salone vertingų daiktų (pvz.: pinigai, kompiuterinė technika ir pan.).
4.3. Paslaugos Užsakovas turi užtikrinti, kad stovėjimo paslaugų Teikėjui paliekamas automobilis yra tinkamas eksploatuoti ir atitinka visus privalomus teisės aktų reikalavimus (pvz., turi draudimą).

5. Atsiskaitymo sąlygos.
5.1. Svetainėje paskaičiuojama kaina yra galutinė, įskaitant visus mokesčius.
5.2. Atsiskaityti už paslaugas galima naudojantis el. bankininkyste pildant rezervacijos paraišką arba banko mokėjimo kortele automobilio perdavimo metu.
5.3. Jei faktinis automobilio stovėjimo laikas yra ilgesnis nei nurodyta rezervacijos paraiškoje, paslaugos Užsakovas privalo atsiskaityti su paslaugos Teikėju pagal tuo metu galiojančius tarifus. Dėl skrydžio vėlavimo iki 12 val. papildomi mokesčiai nėra skaičiuojami.

6. Asmens duomenų apsauga.
6.1. Paslaugos Užsakovas, pildydamas rezervacijos paraišką, pateikia savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį. Paslaugos Užsakovas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, patvirtina, kad jis sutinka, jog paslaugos Teikėjas saugotų ir tvarkytų pateiktus duomenis.
6.2. Asmens duomenys tvarkomi siekiant kokybiškai suteikti paslaugą jos Užsakovui.
6.3. Paslaugos Užsakovas patvirtina, kad visi jo nurodyti duomenys yra tikslūs. Paslaugos Užsakovas turi teisę susipažinti su pateiktais duomenimis, juos keisti, siekiant ištaisyti netikslius, pasenusius ar neišsamius savo duomenis.
6.4. Paslaugos Teikėjas įsipareigoja neteikti duomenų tretiesiems asmenis, išskyrus atvejus, nurodytus LR galiojančiuose teisės aktuose.

7. Taisyklių keitimas.
7.1. Paslaugos Teikėjas turi teisę keisti paslaugos teikimo taisykles prieš tai įspėjęs esamus bei sistemoje registruotus vartotojus.
7.2. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų pakeitimo datos, t.y. nuo tos datos, kai jie patalpinami internetinėje svetainėje.