Taisyklės

1. SUSITARIANČIOS ŠALYS
1.1 Terminuota automobilio stovėjimo vietos nuomos Sutartis tarp tiekėjo B2B Park, UAB ir kliento yra sudaroma tuo metu, kai klientas rezervuoja ir apmoka automobilio stovėjimo vietą internetiniame puslapyje.
1.2 Kai užsakymas buvo patvirtintas pagal nustatytą tvarką, tiekėjas privalo klientui užtikrinti patekimą pagal nurodytas datas ir laiką aikštelėje ValetParking, adresu Dariaus ir Girėno g. 71, Vilnius. Klientas automobilį gali statyti į bet kurią laisvą vietą.
1.3 Klientas, atlikdamas rezervaciją, tuo patvirtindamas, kad aiškiai suprato kokią rezervaciją renkasi, bei supranta kur yra stovėjimo aikštelė ir kokios paslaugos aprašytos. Klientas, pasirinkdamas bet kurią rezervaciją be atšaukimo galimybės aiškiai supranta, kad nepasinaudojęs paslauga nepriklausomai nuo priežasčių, negali reikalauti grąžinti pinigus už nesuteiktas paslaugas. Ši rizika Klientui yra suprantama ir priimtina.
1.4 Esant neaiškumams galima kreiptis telefonu +370 647 31105 (24/7) arba el. paštu info@valetparking.lt

2. UŽSAKYMAS
2.1 Terminuotas automobilio stovėjimo vietos nuomos užsakymas vykdomas internetiniame puslapyje.
2.2 Minimalus terminuotas automobilio stovėjimo vietos nuomos užsakymas – 1 para.
2.3 Pirmas užsakymo žingsnis. Pasirenkamos atvykimo bei išvykimo datos ir apytikslis laikas. Spaudžiama nuoroda REZERVUOTI PARKAVIMĄ.
2.4 Antras užsakymo žingsnis. Kliento duomenų suvedimas.
2.4.1 Įrašomi vardas ir pavardė.
2.4.2 Įrašomas automobilio valstybinis numeris (būtina nurodyti tikslų valstybinį numerį, nes sistema automatiškai jį fiksuoja ir įleidžia į stovėjimo aikštelę).
2.4.3 Įrašomas elektroninio pašto adresas (nurodytu elektroninio pašto adresu bus išsiųstas rezervacijos patvirtinimas, rezervacijos priminimas, bei atgalinio ryšio anketa po paslaugos suteikimo).
2.4.4 Įrašomas telefono numeris (nurodytu telefono numeriu bus susisiekiama siekiant suteikti klientui kokybiškas paslaugas).
2.4.5 Spaudžiama nuoroda TOLIAU.
2.5 Trečias užsakymo žingsnis. Apmokėjimas.

3. APMOKĖJIMAS
3.1 Apmokėjimui už rezervaciją skirta 12 val. Neatlikus apmokėjimo per 12 val., kliento terminuota automobilio stovėjimo vietos nuomos užsakymo rezervacija bus atšaukta.
3.2 Apmokėjimai daromi per SEB, Swedbank, Luminor, Šiaulių banko, Medicinos banko, Danske banko banklinkus, kurie yra atidarom ketvirtame rezervacijos žingsnyje.
3.3 Jei faktinis automobilio stovėjimo laikas yra ilgesnis nei nurodyta rezervacijos paraiškoje, paslaugos Užsakovas privalo atsiskaityti su paslaugos Teikėju pagal tuo metu galiojančius tarifus. Dėl skrydžio vėlavimo iki 6 val. papildomi mokesčiai nėra skaičiuojami.

4. PATVIRTINIMAS
4.1 Terminuotos automobilio stovėjimo vietos nuomos užsakymo patvirtinimas su rezervacijos išklotine ir sąskaita-faktūra (fiziniam arba juridiniam asmeniui) atsiunčiamas rezervacijoje nurodytu elektroniniu paštu po apmokėjimo.
4.2 Rezervacijos išklotinėje nurodyti šie duomenys:
4.2.1 Automobilio pastatymo data ir laikas.
4.2.2 Automobilio atsiėmimo data ir laikas.
4.2.3 Automobilio valstybinis numeris.
4.2.4 Kaina.
4.2.5 Automobilių stovėjimo aikštelės adresas, bei nuorodos kaip rasti aikštelę.
4.2.6 Paaiškinimai kaip veikia sistema.
4.2.7 Pagalbos telefonas, bei elektroninio pašto adresas.
4.3 Klientas privalo vadovautis automobilio statymo taisyklėmis bei nurodymais, kurios parašytos rezervacijos patvirtinime.
4.4 Jeigu klientas pastato automobilį nesilaikydamas patvirtinime atsiųstų nurodymų, klientas prisiima visą atsakomybę už taisyklių nesilaikymą ir galimas papildomas išlaidas.

5. KAINA
5.1 Terminuotos automobilio stovėjimo vietos nuomos mokesčio dydis priklauso nuo automobilio vietos rezervavimo trukmės, aikštelės, rezervacijos datos, sezoniškumo bei aikštelių užpildymo. 5.2 Visos kainos nurodytos Eurais su PVM.

6. ATŠAUKIMAS
6.1 Terminuota automobilio stovėjimo vietos nuomos rezervacija gali būti atšaukta likus ne mažiau kaip 24 val. iki nuomos termino pradžios. Visais kitais atvejais rezervacijos atšaukti negalima ir pinigai už nepanaudotą automobilio stovėjimo vietos rezervaciją nėra grąžinami.
6.2 Pinigai nepasinaudojus terminuota automobilio stovėjimo vietos nuomos rezervacija grąžinami tik jeigu buvo laiku atšaukta arba panaikinta rezervacija. Pinigai už nepilnai išnaudotą arba neišnaudotą nuomos laikotarpį negrąžinami.
6.3 Rezervuotas terminuotas automobilio stovėjimo vietos nuomos terminas neskaidomas, laikomas vienu neskaidomu laikotarpiu.
6.4 Už rezervacijos atšaukimą bus taikomas 5,00€ rezervacijos atšaukimo mokestis.
6.5 Atšaukus rezervaciją per 10 dienų grąžinama už rezervaciją sumokėta suma iš jos atskaičius rezervacijos atšaukimo mokestį.

7. SAUGUMAS
7.1 ValetParking yra automobilių stovėjimo aikštelė, t.y. mokestis yra imamas už terminuotą automobilio stovėjimo vietos nuomą.
7.2 B2B Park, UAB, už kliento automobilius bei juose paliktus daiktus neatsako.
7.3 Dėl klientų ir jų turto saugumo aikštelėje yra sumontuota perimetro apsaugos, bei vaizdo stebėjimo sistema, kuri stebima per atstumą apsaugos darbuotojų.

8. SKUNDAI
8.1 Visi skundai turi būti pateikti tiesiogiai B2B Park, UAB, adresu Verkių g. 30B, LT-08221 Vilnius (3 aukštas) arba el. paštu info@valetparking.lt.

9. ASMENINIAI DUOMENYS
9.1 Kliento pateikti duomenys bus tvarkomi ir saugomi laikantis galiojančių teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos.
9.2 Kliento pateikti duomenys: vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, automobilio valstybinis numeris bus naudojami tik įmonės viduje tvarkant užsakymus. Elektroninis paštas, jeigu rezervacijos atlikimo metu buvo gautas kliento sutikimas, gali būti naudojamas siunčiant specialius pasiūlymus.
9.3 Klientas rezervacijos pildymo metu turi teisę sutikti arba atsisakyti gauti įvairaus pobūdžio priminimus, specialius pasiūlymus, apklausos anketas, naujienlaiškius elektroniniu paštu.
9.4 Pasinaudojus automobilio stovėjimo paslauga Klientas sutinka gauti atgalinio ryšio anketą.

10. AUTOMATINĖS NUMERIŲ ATPAŽINIMO SISTEMOS VEIKIMAS
10.1 Įvažiuojant į ValetParking aikštelę kameros fiksuoja automobilio valstybinį numerį ir tada automatiniai įvažiavimo/išvažiavimo vartai. Išvažiuojant sistema veikia taip pat kaip įvažiuojant.
10.2 Jeigu automatinė numerių atpažinimo sistema nesuveikė, įsitikinkite, ar automobilio valstybinis numeris švarus ir neapneštas sniegu. Jeigu patikrinus sistema vis tiek nesuveikė, prašome susisiekti pagalbos telefonu +370 647 31105.

11. REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI
11.1 Bet koks ginčas ar nesutarimas dėl šios Sutarties ir/ar susijęs su ja, kuris per 30 (trisdešimt) dienų nuo vienos Šalies pareikšto reikalavimo dėl įsipareigojimų vykdymo neišsprendžiamas derybų keliu, turi būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos norminių aktų nustatyta tvarka pagal tiekėjo buveinės adresą.
11.2 Šiai Sutarčiai taikomi ir ji aiškinama pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.